k.ú.: 786527 - Vrchoviny - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574279 - Nové Město nad Metují NUTS5 CZ0523574279
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5211 - Nové Město nad Metují
Pověřený obecní úřad 52111 - Nové Město nad Metují

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 398 3523387
zahrada 196 147154
ovoc. sad 54 260509
travní p. 248 694426
lesní poz 67 778439
vodní pl. mez, stráň 1 405
vodní pl. nádrž umělá 9 2709
vodní pl. tok přirozený 67 62338
vodní pl. tok umělý 14 5321
vodní pl. zamokřená pl. 1 1602
zast. pl. společný dvůr 13 148353
zast. pl. zbořeniště 15 2750
zast. pl. 299 210443
ostat.pl. dráha 5 47948
ostat.pl. jiná plocha 100 53557
ostat.pl. manipulační pl. 13 13713
ostat.pl. neplodná půda 23 16610
ostat.pl. ostat.komunikace 214 156397
ostat.pl. pohřeb. 2 3229
ostat.pl. silnice 16 71683
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 65 331022
ostat.pl. zeleň 1 721
Celkem KN 1821 6532716
Par. DKM 1821 6532716
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 189
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 40
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 290
byt.z. byt 12
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 2
obč.z. garáž 2
Celkem JED 18
LV 390
spoluvlastník 566

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.05.2003 nové mapování
S-SK GS 1:2880 1840 26.05.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 22.05.2022 22:29

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.