k.ú.: 786616 - Vršovice u Loun - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Louny email: kp.louny@cuzk.cz
Pod Nemocnicí 2504, 44017 Louny telefon: 415627621 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 546887 - Vršovice NUTS5 CZ0424546887
Pracoviště 507 - Louny

Obec s rozšířenou působností 4207 - Louny
Pověřený obecní úřad 42071 - Louny

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 521 3465434
chmelnice 84 130095
zahrada 137 94776
ovoc. sad 6 34250
travní p. 65 96946
lesní poz les(ne hospodář) 1 16
lesní poz 92 823597
vodní pl. nádrž přírodní 4 6080
vodní pl. tok přirozený 43 276550
vodní pl. zamokřená pl. 8 20856
zast. pl. společný dvůr 9 534
zast. pl. 218 66166
ostat.pl. jiná plocha 46 35677
ostat.pl. manipulační pl. 2 1766
ostat.pl. neplodná půda 64 46108
ostat.pl. ostat.komunikace 236 111897
ostat.pl. pohřeb. 2 3301
ostat.pl. silnice 2 37805
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 43 318253
ostat.pl. zeleň 4 2315
Celkem KN 1587 5572422
Par. DKM 1587 5572422
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 129
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 45
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 8
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 218
LV 299
spoluvlastník 479

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.05.1999
ZMVM 1:2000 01.04.1992 30.05.1999
S-SK GS 1:2880 1843 31.03.1992


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Louny.

vypočteno: 18.05.2022 12:39

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.