k.ú.: 787108 - Všejany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mladá Boleslav email: kp.mboleslav@cuzk.cz
Lukášova 55, 29301 Mladá Boleslav telefon: 326722771 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3207 - Mladá Boleslav NUTS4 CZ0207
Obec 536938 - Všejany NUTS5 CZ0207536938
Pracoviště 207 - Mladá Boleslav

Obec s rozšířenou působností 2115 - Mladá Boleslav
Pověřený obecní úřad 21153 - Mladá Boleslav

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 345 4367737
zahrada 347 253711
ovoc. sad 3 27237
travní p. 84 320128
lesní poz 51 3554757
vodní pl. nádrž přírodní 1 1545
vodní pl. nádrž umělá 3 8093
vodní pl. tok přirozený 12 30979
vodní pl. tok umělý 5 11888
zast. pl. společný dvůr 1 3944
zast. pl. zbořeniště 2 895
zast. pl. 392 176219
ostat.pl. dráha 1 43184
ostat.pl. jiná plocha 59 159787
ostat.pl. manipulační pl. 31 68820
ostat.pl. mez, stráň 1 1949
ostat.pl. neplodná půda 11 32132
ostat.pl. ostat.komunikace 91 166846
ostat.pl. pohřeb. 2 6284
ostat.pl. silnice 11 58061
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 15256
ostat.pl. zeleň 68 85147
Celkem KN 1524 9394599
Par. DKM 1524 9394599
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 273
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 29
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 27
Celkem BUD 390
byt.z. byt 16
Celkem JED 16
LV 541
spoluvlastník 775

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.08.2021 DKM na části území - intravilán.
DKM-KPÚ 19.08.2010 1:1000 27.09.2010 *) KPÚ na části území - extravilán.
DKM 1:1000 30.12.1996 DKM na části území - bývalý VÚ Mladá.
S-SK GS 1:2880 1842 06.08.2021 28.02.18241:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mladá Boleslav.

vypočteno: 21.05.2022 21:29

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.