k.ú.: 787281 - Všepadly - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 554448 - Všepadly NUTS5 CZ0321554448
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32022 - Kdyně

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 3 1923
orná půda 630 2763259
zahrada 88 52980
travní p. mez, stráň 34 13017
travní p. 329 929593
lesní poz 149 754720
vodní pl. nádrž umělá 1 3015
vodní pl. rybník 6 86129
vodní pl. tok přirozený 39 9866
vodní pl. tok umělý 114 21211
zast. pl. zbořeniště 1 92
zast. pl. 80 47309
ostat.pl. jiná plocha 112 30887
ostat.pl. manipulační pl. 1 33
ostat.pl. neplodná půda 114 71856
ostat.pl. ostat.komunikace 55 63866
ostat.pl. silnice 14 63997
ostat.pl. zamokřená pl. 2 7089
Celkem KN 1772 4920842
Par. DKM 1772 4920842
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 47
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 68
LV 144
spoluvlastník 319

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.08.1999
S-SK GS 1:2880 1837 22.08.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 24.05.2022 14:20

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.