k.ú.: 787329 - Všeradov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572543 - Všeradov NUTS5 CZ0531572543
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 464 1821052
zahrada 171 109412
travní p. 381 1027062
lesní poz 258 1761819
vodní pl. nádrž umělá 5 3453
vodní pl. tok přirozený 6 17086
vodní pl. tok umělý 39 16851
vodní pl. zamokřená pl. 1 173
zast. pl. společný dvůr 8 1250
zast. pl. 132 40679
ostat.pl. dráha 1 36405
ostat.pl. jiná plocha 63 15080
ostat.pl. manipulační pl. 31 22425
ostat.pl. neplodná půda 58 70768
ostat.pl. ostat.komunikace 155 114143
ostat.pl. silnice 27 26093
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 2457
ostat.pl. zeleň 16 6812
Celkem KN 1821 5093020
Par. KMD 1821 5093020
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 79
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 9
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 128
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 211
spoluvlastník 309

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.10.2016
S-SK GS 1:2880 1839 18.10.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 16.05.2022 13:45

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.