k.ú.: 787353 - Myslív u Všerub - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 554456 - Všeruby NUTS5 CZ0321554456
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32022 - Kdyně

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 167 2017034
zahrada 1 3251
travní p. 158 1109454
lesní poz 61 725343
vodní pl. nádrž umělá 5 3018
vodní pl. rybník 1 49382
vodní pl. tok přirozený 2 2589
vodní pl. tok umělý 103 44869
zast. pl. zbořeniště 1 1964
zast. pl. 12 10237
ostat.pl. jiná plocha 51 49602
ostat.pl. manipulační pl. 6 18459
ostat.pl. neplodná půda 85 100844
ostat.pl. ostat.komunikace 48 66989
ostat.pl. silnice 4 29979
Celkem KN 705 4233014
Par. KMD 705 4233014
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 10
LV 32
spoluvlastník 41

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.09.2015
S-SK GS 1:2880 1838 25.09.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 25.05.2022 03:20

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.