k.ú.: 787426 - Světí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 548154 - Světí NUTS5 CZ0521548154
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 353 2823719
zahrada 125 78020
travní p. 19 19669
vodní pl. nádrž umělá 1 5925
vodní pl. tok přirozený 55 15693
vodní pl. tok umělý 3 7162
zast. pl. společný dvůr 8 563
zast. pl. zbořeniště 5 2202
zast. pl. 138 63631
ostat.pl. dráha 2 6685
ostat.pl. jiná plocha 36 14506
ostat.pl. manipulační pl. 23 27446
ostat.pl. neplodná půda 31 22357
ostat.pl. ostat.komunikace 73 51732
ostat.pl. silnice 29 44188
ostat.pl. zeleň 46 17102
Celkem KN 947 3200600
Par. KMD 947 3200600
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 67
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 30
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 132
byt.z. byt 15
byt.z. j.nebyt 3
Celkem JED 18
LV 225
spoluvlastník 334

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.10.2015
S-SK GS 1:2880 1840 29.10.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 18.05.2022 02:48

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.