k.ú.: 787655 - Výprachtice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 581178 - Výprachtice NUTS5 CZ0534581178
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5306 - Lanškroun
Pověřený obecní úřad 53061 - Lanškroun

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1023 7873497
zahrada 676 508018
ovoc. sad 3 10921
travní p. 1464 3498495
lesní poz 848 3874041
vodní pl. tok přirozený 30 26225
zast. pl. společný dvůr 2 79
zast. pl. zbořeniště 62 10002
zast. pl. 613 146019
ostat.pl. dráha 1 753
ostat.pl. jiná plocha 291 209830
ostat.pl. manipulační pl. 78 66218
ostat.pl. neplodná půda 83 53344
ostat.pl. ostat.komunikace 497 364300
ostat.pl. pohřeb. 2 3708
ostat.pl. silnice 28 130043
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 6662
ostat.pl. zeleň 4 694
Celkem KN 5708 16782849
Par. KMD 5708 16782849
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 114
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 234
č.p. rod.rekr 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 21
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 50
bez čp/če jiná st. 62
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 24
rozestav. 2
Celkem BUD 549
byt.z. byt 36
byt.z. garáž 8
Celkem JED 44
LV 721
spoluvlastník 1003

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.03.2013
S-SK GS 1:2880 1839 27.03.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 19.05.2022 07:40

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.