k.ú.: 787761 - Rounek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 588172 - Vyskytná nad Jihlavou NUTS5 CZ0632588172
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61051 - Jihlava

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 150 1214931
zahrada 140 65451
travní p. 373 967441
lesní poz les s budovou 32 1207
lesní poz 227 1885714
vodní pl. nádrž umělá 4 321714
vodní pl. rybník 2 6085
vodní pl. tok přirozený 14 72634
zast. pl. zbořeniště 1 115
zast. pl. 220 35584
ostat.pl. dráha 5 66370
ostat.pl. jiná plocha 68 19459
ostat.pl. manipulační pl. 3 1222
ostat.pl. mez, stráň 2 1273
ostat.pl. neplodná půda 179 123186
ostat.pl. ostat.komunikace 69 69786
ostat.pl. silnice 18 14233
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 2982
Celkem KN 1517 4869387
Par. KMD 1516 4869297
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 19
č.p. rod.dům 27
č.p. rod.rekr 3
č.e. jiná st. 20
č.e. rod.rekr 160
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
vod.dílo přehrada 1
Celkem BUD 242
LV 344
spoluvlastník 551

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.04.2014
S-SK GS 1:2880 1838 29.04.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 19.05.2022 21:38

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.