k.ú.: 787957 - Strážnice u Mělníka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 535338 - Vysoká NUTS5 CZ0206535338
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21141 - Mělník

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 215 5625957
zahrada 71 51519
ovoc. sad 17 110311
travní p. 152 1001284
lesní poz ostat.komunikace 7 10203
lesní poz 135 1179912
vodní pl. nádrž umělá 1 2138
vodní pl. tok umělý 2 1963
vodní pl. zamokřená pl. 1 566
zast. pl. společný dvůr 1 427
zast. pl. zbořeniště 3 544
zast. pl. 94 63859
ostat.pl. jiná plocha 36 134592
ostat.pl. manipulační pl. 14 28500
ostat.pl. mez, stráň 1 340
ostat.pl. neplodná půda 148 346443
ostat.pl. ostat.komunikace 89 277286
ostat.pl. silnice 9 45479
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 26953
ostat.pl. zeleň 2 290
Celkem KN 999 8908566
Par. DKM 996 8907991
Par. KMD 3 575
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 61
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 11
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 91
LV 202
spoluvlastník 298

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:2000 19.12.2017
DKM 06.08.2020 1:1000 19.12.2017 *) Na části k.ú. od 17.8.2020
S-SK GS 1:2880 1842 17.08.2020 28.02.18241:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 21.05.2022 20:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.