k.ú.: 788031 - Vysoká u Valašského Meziříčí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 544302 - Lešná NUTS5 CZ0723544302
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7210 - Valašské Meziříčí
Pověřený obecní úřad 72101 - Valašské Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 176 911913
zahrada 92 111818
ovoc. sad 3 8290
travní p. mez, stráň 2 358
travní p. 146 683047
lesní poz 95 185374
vodní pl. tok přirozený 3 4331
zast. pl. 75 34605
ostat.pl. jiná plocha 32 20412
ostat.pl. manipulační pl. 6 9887
ostat.pl. neplodná půda 109 103808
ostat.pl. ostat.komunikace 70 75996
ostat.pl. silnice 7 28246
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 601
ostat.pl. zeleň 7 16804
Celkem KN 824 2195490
Par. DKM 824 2195490
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 52
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 74
LV 137
spoluvlastník 167

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.04.2020
DKM-KPÚ 1:1000 21.11.2019
KMD 1:1000 30.06.2014 07.04.2020
S-SK ŠS 1:2880 1834 30.06.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 16.07.2024 14:06

Aktuality

12.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

11.07.2024
Od 1. 8. 2024 budou v aplikaci Nahlížení do KN vybrané údaje u výstupu Informace o řízení dostupné pouze přihlášeným uživatelům. Přihlášení bude nezbytné pro zobrazení následujících údajů: katastrální území, ve kterém se nachází nemovitosti, kterých se řízení týká; seznam účastníků řízení; předměty řízení; seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj. Uvedené údaje bude možno zobrazit také prostřednictvím QR kódu, který je uveden v návrhu na vklad vyhotoveném pomocí aplikace Návrh na vklad. Základní informace o řízení a provedené operace budou nadále dostupné i nepřihlášeným uživatelům a nebudou vyžadovat zadání CAPTCHA kódu.


09.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Hustopeče.