k.ú.: 788040 - Vysoká Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 561771 - Vysoká Lhota NUTS5 CZ0633561771
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6109 - Pacov
Pověřený obecní úřad 61091 - Pacov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 85 1345770
zahrada 36 40073
travní p. 132 769001
lesní poz 82 670998
vodní pl. nádrž umělá 3 1681
vodní pl. rybník 4 15855
vodní pl. tok přirozený 6 14481
vodní pl. zamokřená pl. 1 1253
zast. pl. společný dvůr 1 21
zast. pl. zbořeniště 1 137
zast. pl. 34 20178
ostat.pl. jiná plocha 42 35850
ostat.pl. manipulační pl. 4 2859
ostat.pl. neplodná půda 10 31081
ostat.pl. ostat.komunikace 36 84079
ostat.pl. silnice 9 52450
ostat.pl. zeleň 5 16040
Celkem KN 491 3101807
Par. DKM 491 3101807
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 21
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 32
LV 66
spoluvlastník 88

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 11.10.2002
DKM-KPÚ 31.05.2002 1:1000 27.06.2002 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1829 11.10.2002


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 23.05.2022 22:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.