k.ú.: 788210 - Vysoké Chvojno - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 576000 - Vysoké Chvojno NUTS5 CZ0532576000
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5303 - Holice
Pověřený obecní úřad 53031 - Holice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 508 2347039
zahrada 259 120475
ovoc. sad 2 11641
travní p. 359 856468
lesní poz ostat.komunikace 9 7863
lesní poz 320 13171099
vodní pl. nádrž umělá 7 19813
vodní pl. rybník 1 9233
vodní pl. tok umělý 151 32118
vodní pl. zamokřená pl. 3 1578
zast. pl. 256 102515
ostat.pl. jiná plocha 47 20006
ostat.pl. manipulační pl. 21 26075
ostat.pl. neplodná půda 26 20675
ostat.pl. ostat.komunikace 180 124729
ostat.pl. pohřeb. 3 5744
ostat.pl. silnice 92 138307
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 16210
ostat.pl. zeleň 6 14698
Celkem KN 2255 17046286
Par. KMD 2255 17046286
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 140
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 5
č.p. les.hosp 3
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 54
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če les.hosp 2
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 8
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 251
obč.z. byt 5
Celkem JED 5
LV 323
spoluvlastník 479

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.05.2016
S-SK GS 1:2880 1840 17.05.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 18.05.2022 09:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.