k.ú.: 788228 - Vysoké Mýto - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 581186 - Vysoké Mýto NUTS5 CZ0534581186
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53142 - Vysoké Mýto

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2606 13421694
zahrada 2063 1120061
ovoc. sad 97 53034
travní p. 891 4471558
lesní poz les s budovou 1 143
lesní poz les(ne hospodář) 1 1798
lesní poz 156 3433528
vodní pl. nádrž umělá 3 15936
vodní pl. rybník 3 28008
vodní pl. tok přirozený 95 244030
vodní pl. tok umělý 5 33469
vodní pl. zamokřená pl. 1 403
zast. pl. společný dvůr 84 92544
zast. pl. zbořeniště 85 25376
zast. pl. 4411 1180314
ostat.pl. dobývací prost. 11 74856
ostat.pl. dráha 24 103147
ostat.pl. jiná plocha 997 715876
ostat.pl. manipulační pl. 346 660013
ostat.pl. neplodná půda 58 80973
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 4601
ostat.pl. ostat.komunikace 848 918465
ostat.pl. pohřeb. 1 29279
ostat.pl. silnice 111 439932
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 31 227103
ostat.pl. zeleň 196 207202
Celkem KN 13128 27583343
Par. DKM 13128 27583343
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 11
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 189
č.p. doprava 3
č.p. jiná st. 87
č.p. obchod 12
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 110
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 1738
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 8
č.p. ubyt.zař 5
č.p. víceúčel 8
č.p. výroba 34
č.p. zem.stav 11
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 84
č.e. rod.rekr 70
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 5
bez čp/če garáž 1181
bez čp/če jiná st. 315
bez čp/če obč.vyb. 33
bez čp/če rod.dům 16
bez čp/če rod.rekr 42
bez čp/če tech.vyb 77
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 5
bez čp/če výroba 116
bez čp/če zem.stav 24
bez čp/če zem.used 4
rozestav. 7
vod.dílo jez 5
Celkem BUD 4213
byt.z. byt 2482
byt.z. dílna 2
byt.z. garáž 91
byt.z. j.nebyt 16
obč.z. ateliér 1
obč.z. byt 134
obč.z. j.nebyt 3
Celkem JED 2729
LV 6233
spoluvlastník 11105

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.06.2005
DKM-KPÚ 17.06.2004 1:1000 20.08.2004 *)
THM-V 1:1000 31.12.1962 23.06.2005
S-SK GS 1:2880 1839 20.08.2004
S-SK GS 1:2880 1839 23.06.2005
S-SK GS 1:2880 1839 31.12.1962


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 19.05.2022 07:42

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.