k.ú.: 788384 - Starkoč u Vysokova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574481 - Studnice NUTS5 CZ0523574481
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5209 - Náchod
Pověřený obecní úřad 52094 - Náchod

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 91 679620
zahrada 148 150768
ovoc. sad 9 54942
travní p. 103 146660
lesní poz 38 740485
vodní pl. nádrž umělá 1 2813
vodní pl. rybník 4 6834
vodní pl. tok přirozený 11 1879
zast. pl. společný dvůr 7 965
zast. pl. 153 48342
ostat.pl. dráha 10 43611
ostat.pl. jiná plocha 28 10829
ostat.pl. neplodná půda 6 2070
ostat.pl. ostat.komunikace 75 66114
ostat.pl. pohřeb. 1 1007
ostat.pl. silnice 3 14249
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2179
Celkem KN 689 1973367
Par. DKM 689 1973367
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 113
č.p. rod.rekr 3
č.p. shromaž. 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
Celkem BUD 153
obč.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 215
spoluvlastník 333

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.05.2002
THM-V 1:2000 01.09.1971 23.05.2002
S-SK GS 1:2880 1824 01.09.1971


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 27.05.2022 20:28

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.