k.ú.: 788457 - Vysoký Újezd nad Dědinou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 548677 - Vysoký Újezd NUTS5 CZ0521548677
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52055 - Třebechovice pod Orebem

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 2 810
orná půda 64 939326
zahrada 80 89535
travní p. mez, stráň 6 2113
travní p. 43 200791
lesní poz 52 758105
vodní pl. nádrž umělá 4 9174
vodní pl. tok přirozený 16 6901
vodní pl. zamokřená pl. 1 479
zast. pl. 52 24663
ostat.pl. jiná plocha 26 11833
ostat.pl. manipulační pl. 6 8669
ostat.pl. mez, stráň 1 2255
ostat.pl. neplodná půda 8 5681
ostat.pl. ostat.komunikace 33 34539
ostat.pl. pohřeb. 1 2348
ostat.pl. silnice 3 22494
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2912
ostat.pl. zeleň 1 428
Celkem KN 401 2123056
Par. KMD 401 2123056
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 37
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 50
LV 102
spoluvlastník 141

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.12.2009
KMD 1:1000 11.12.2009
S-SK GS 1:2880 1840 11.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 22.05.2022 06:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.