k.ú.: 788473 - Vyšehněvice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 576018 - Vyšehněvice NUTS5 CZ0532576018
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5311 - Přelouč
Pověřený obecní úřad 53112 - Přelouč

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 2 1269
orná půda 157 3253194
zahrada 122 104435
travní p. 55 268022
lesní poz 17 146903
vodní pl. nádrž umělá 3 3201
vodní pl. rybník 5 15993
vodní pl. tok přirozený 6 15868
zast. pl. zbořeniště 1 206
zast. pl. 138 76857
ostat.pl. jiná plocha 23 10498
ostat.pl. manipulační pl. 8 38972
ostat.pl. neplodná půda 1 831
ostat.pl. ostat.komunikace 54 127563
ostat.pl. silnice 6 37009
ostat.pl. skládka 1 2513
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 6179
ostat.pl. zeleň 26 62850
Celkem KN 627 4172363
Par. DKM 625 4162312
Par. KMD 2 10051
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 87
č.p. výroba 2
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 11
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 135
byt.z. byt 7
Celkem JED 7
LV 184
spoluvlastník 241

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.12.2021
KMD 1:1000 27.04.2017
DKM-KPÚ 1:1000 11.12.2013
S-SK GS 1:2880 1839 27.04.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 16.05.2022 07:39

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.