k.ú.: 788759 - Dědice u Vyškova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 592889 - Vyškov NUTS5 CZ0646592889
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6219 - Vyškov
Pověřený obecní úřad 62193 - Vyškov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 4084 6880885
zahrada 881 467059
ovoc. sad 69 111895
travní p. 741 997232
lesní poz 200 911780
vodní pl. nádrž umělá 7 4236
vodní pl. tok přirozený 82 114698
zast. pl. společný dvůr 7 17308
zast. pl. zbořeniště 23 6486
zast. pl. 1646 550629
ostat.pl. dráha 225 39743
ostat.pl. jiná plocha 783 1320153
ostat.pl. manipulační pl. 215 143201
ostat.pl. neplodná půda 34 8259
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 7904
ostat.pl. ostat.komunikace 1454 298274
ostat.pl. pohřeb. 20 21098
ostat.pl. silnice 245 138011
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 25 114159
ostat.pl. zeleň 193 216430
Celkem KN 10936 12369440
Par. DKM 10934 12368798
Par. KMD 2 642
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 343
č.p. byt.dům 57
č.p. garáž 45
č.p. jiná st. 14
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 19
č.p. obč.vyb. 10
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 397
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 4
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 3
č.e. garáž 338
č.e. jiná st. 11
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 12
č.e. zem.stav 1
bez čp/če adminis. 3
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 38
bez čp/če jiná st. 120
bez čp/če obč.vyb 39
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 28
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 70
rozestav. 13
s roz.jed 3
Celkem BUD 1586
byt.z. byt 757
byt.z. garáž 1
obč.z. byt 41
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 1
obč.z. rozest. 30
Celkem JED 831
LV 2490
spoluvlastník 4344

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.12.2013
THM-V 1:2000 04.12.1995 12.12.2013 k.ú. Dědice část, pozemková trať Kopaniny nad Strachotinkou
THM-G 1:1000 01.11.1981 12.12.2013 THM fotomechanicky natransformováno z Gausova zobrazení
S-SK ŠS 1:2880 1826 01.11.1981 31.12.1826 1:2880, THM z gausova zobrazení


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 19.05.2022 06:58

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.