k.ú.: 789216 - Záblatí u Bohumína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karviná email: kp.karvina@cuzk.cz
Slámova 1/183, 73301 Karviná telefon: 595392444 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3803 - Karviná NUTS4 CZ0803
Obec 599051 - Bohumín NUTS5 CZ0803599051
Pracoviště 803 - Karviná

Obec s rozšířenou působností 8102 - Bohumín
Pověřený obecní úřad 81021 - Bohumín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 582 1702095
zahrada 601 440234
ovoc. sad 3 1817
travní p. 112 392307
lesní poz les(ne hospodář) 2 307328
lesní poz 77 308575
vodní pl. nádrž umělá 3 9579
vodní pl. rybník 14 316109
vodní pl. tok přirozený 17 28564
vodní pl. tok umělý 1 1853
vodní pl. zamokřená pl. 12 86424
zast. pl. společný dvůr 4 1321
zast. pl. zbořeniště 10 3124
zast. pl. 741 192169
ostat.pl. jiná plocha 145 107478
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 4521
ostat.pl. manipulační pl. 28 58709
ostat.pl. neplodná půda 55 49002
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 977
ostat.pl. ostat.komunikace 197 128474
ostat.pl. pohřeb. 1 4798
ostat.pl. silnice 11 67686
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 14944
ostat.pl. zeleň 55 89345
Celkem KN 2678 4317433
Par. DKM 2678 4317433
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 32
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb. 10
č.p. rod.dům 470
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 98
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 41
bez čp/če jiná st. 35
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 24
rozestav. 3
Celkem BUD 735
byt.z. byt 195
obč.z. byt 77
Celkem JED 272
LV 923
spoluvlastník 1353

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.03.2006
THM-V 1:2000 01.06.1980 18.03.2006
S-SK ŠS 1:2880 1836 01.06.1980


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karviná.

vypočteno: 20.05.2022 18:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.