k.ú.: 789348 - Záboří nad Labem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534595 - Záboří nad Labem NUTS5 CZ0205534595
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 532 2167415
zahrada 349 224079
ovoc. sad 29 89413
travní p. 124 398508
lesní poz 183 1836125
vodní pl. nádrž přírodní 1 1340
vodní pl. nádrž umělá 2 5786
vodní pl. tok přirozený 30 191669
vodní pl. tok umělý 44 17825
vodní pl. zamokřená pl. 5 5371
zast. pl. společný dvůr 14 11591
zast. pl. zbořeniště 4 31291
zast. pl. 401 146971
ostat.pl. dráha 14 79207
ostat.pl. jiná plocha 100 63911
ostat.pl. manipulační pl. 41 73691
ostat.pl. neplodná půda 34 54746
ostat.pl. ost.dopravní pl. 5 201
ostat.pl. ostat.komunikace 193 162284
ostat.pl. pohřeb. 1 4370
ostat.pl. silnice 4 23123
ostat.pl. skládka 4 1859
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 22390
ostat.pl. zeleň 16 10304
Celkem KN 2134 5623470
Par. KMD 2134 5623470
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 247
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 52
č.p. rod.rekr 3
č.p. výroba 2
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 9
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 2
Celkem BUD 393
LV 464
spoluvlastník 657

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2017
S-SK GS 1:2880 1839 30.11.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 17.05.2022 16:12

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.