k.ú.: 789381 - Všechlapy u Zabrušan - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Teplice email: kp.teplice@cuzk.cz
J.V.Sládka 10/1151, 41501 Teplice 8, P.O.BOX 3 telefon: 417512601 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3509 - Teplice NUTS4 CZ0426
Obec 567868 - Zabrušany NUTS5 CZ0426567868
Pracoviště 509 - Teplice

Obec s rozšířenou působností 4213 - Teplice
Pověřený obecní úřad 42131 - Duchcov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 176 2385624
zahrada 134 50942
ovoc. sad 2 30581
travní p. 64 601853
lesní poz 1 81767
vodní pl. nádrž umělá 4 252392
vodní pl. tok přirozený 1 108
vodní pl. tok umělý 5 1356
vodní pl. zamokřená pl. 1 115
zast. pl. společný dvůr 1 133
zast. pl. zbořeniště 14 8216
zast. pl. 270 71247
ostat.pl. jiná plocha 178 558928
ostat.pl. manipulační pl. 43 90521
ostat.pl. neplodná půda 127 306895
ostat.pl. ostat.komunikace 108 88174
ostat.pl. silnice 14 39504
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 30941
ostat.pl. zeleň 1 29
Celkem KN 1147 4599326
Par. DKM 2 2280
Par. KMD 1145 4597046
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 98
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 55
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 6
č.e. obchod 1
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 38
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 14
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo hráz př. 3
Celkem BUD 266
LV 273
spoluvlastník 356

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.06.2016
S-SK GS 1:2880 1842 27.06.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Teplice.

vypočteno: 16.05.2022 18:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.