k.ú.: 789607 - Zadní Zhořec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 597121 - Zadní Zhořec NUTS5 CZ0635597121
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 210 1495467
zahrada 62 56001
travní p. 246 823494
lesní poz 110 1466157
vodní pl. nádrž umělá 2 591
vodní pl. rybník 4 76856
vodní pl. tok umělý 15 3742
vodní pl. zamokřená pl. 1 1681
zast. pl. zbořeniště 2 269
zast. pl. 94 39951
ostat.pl. jiná plocha 28 12824
ostat.pl. manipulační pl. 15 17509
ostat.pl. mez, stráň 40 29942
ostat.pl. neplodná půda 36 26275
ostat.pl. ostat.komunikace 75 70284
ostat.pl. silnice 2 18908
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 548
Celkem KN 943 4140499
Par. KMD 943 4140499
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 46
č.p. zem.used 5
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 90
LV 117
spoluvlastník 183

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.12.2009
S-SK ŠS 1:2880 1835 14.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 27.05.2022 13:52

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.