k.ú.: 789691 - Zádub - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 539431 - Zádub-Závišín NUTS5 CZ0411539431
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4105 - Mariánské Lázně
Pověřený obecní úřad 41051 - Mariánské Lázně

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 183 688375
zahrada 86 52239
travní p. 148 869782
lesní poz 4 40128
vodní pl. nádrž přírodní 7 5348
vodní pl. tok přirozený 2 1785
zast. pl. společný dvůr 2 93
zast. pl. zbořeniště 6 2988
zast. pl. 106 34756
ostat.pl. jiná plocha 52 39013
ostat.pl. manipulační pl. 3 9996
ostat.pl. neplodná půda 13 10502
ostat.pl. ostat.komunikace 77 50817
ostat.pl. silnice 3 43905
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2002
ostat.pl. zeleň 5 2284
Celkem KN 698 1854013
Par. KMD 698 1854013
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 63
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 102
LV 172
spoluvlastník 210

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.06.2015
S-SK GS 1:2880 1839 25.06.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 23.05.2022 10:53

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.