k.ú.: 789739 - Raková - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585998 - Zádveřice-Raková NUTS5 CZ0724585998
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7211 - Vizovice
Pověřený obecní úřad 72111 - Vizovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 322 1417648
zahrada 125 97373
ovoc. sad 15 24117
travní p. 179 281216
lesní poz 76 417939
vodní pl. tok přirozený 14 11005
vodní pl. zamokřená pl. 5 5496
zast. pl. společný dvůr 4 354
zast. pl. 135 55276
ostat.pl. jiná plocha 91 54338
ostat.pl. manipulační pl. 36 26152
ostat.pl. neplodná půda 66 49074
ostat.pl. ostat.komunikace 143 82747
ostat.pl. silnice 5 8080
ostat.pl. zeleň 2 550
Celkem KN 1218 2531365
Par. DKM 1216 2530775
Par. KMD 2 590
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 29
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 57
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 2
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 1
Celkem BUD 134
LV 202
spoluvlastník 296

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.10.2005
ZMVM 1:2000 01.06.1986 25.10.2005
S-SK ŠS 1:2880 1829 01.06.1986 rreambulace 1874


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 23.05.2022 07:35

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.