k.ú.: 789747 - Zádveřice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585998 - Zádveřice-Raková NUTS5 CZ0724585998
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7211 - Vizovice
Pověřený obecní úřad 72111 - Vizovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1320 5270860
zahrada 497 390761
ovoc. sad 43 142359
travní p. mez, stráň 6 1875
travní p. 842 1814472
lesní poz ostat.komunikace 1 4169
lesní poz 663 5963170
vodní pl. tok přirozený 82 160399
zast. pl. společný dvůr 3 1379
zast. pl. zbořeniště 7 2360
zast. pl. 807 242338
ostat.pl. dráha 6 37989
ostat.pl. jiná plocha 484 343184
ostat.pl. manipulační pl. 92 135474
ostat.pl. mez, stráň 5 1336
ostat.pl. neplodná půda 410 330927
ostat.pl. ostat.komunikace 582 316253
ostat.pl. pohřeb. 1 8121
ostat.pl. silnice 91 229514
ostat.pl. skládka 1 17011
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 18702
ostat.pl. zeleň 14 2289
Celkem KN 5963 15434942
Par. DKM 5963 15434942
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 92
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 10
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 368
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 3
č.e. jiná st. 17
č.e. rod.rekr 31
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 111
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 59
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 758
byt.z. byt 33
byt.z. garáž 15
byt.z. j.nebyt 5
Celkem JED 53
LV 1053
spoluvlastník 4737

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.01.2006
ZMVM 1:2000 01.06.1986 04.01.2006
S-SK ŠS 1:2880 1829 01.06.1986 reambulace v roce 1897


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 23.05.2022 07:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.