k.ú.: 790087 - Smrčí u Semil - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577707 - Záhoří NUTS5 CZ0514577707
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5107 - Semily
Pověřený obecní úřad 51072 - Semily

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 454 1477133
zahrada 141 85679
ovoc. sad 2 5499
travní p. mez, stráň 1 1192
travní p. 516 784257
lesní poz 283 737844
vodní pl. nádrž umělá 5 3857
vodní pl. tok přirozený 20 9699
vodní pl. tok umělý 7 1016
zast. pl. společný dvůr 2 72
zast. pl. zbořeniště 11 1894
zast. pl. 218 53772
ostat.pl. dobývací prost. 8 61735
ostat.pl. jiná plocha 67 192032
ostat.pl. manipulační pl. 60 34335
ostat.pl. neplodná půda 26 26941
ostat.pl. ostat.komunikace 159 109202
ostat.pl. pohřeb. 1 2369
ostat.pl. silnice 5 31888
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 7199
ostat.pl. zeleň 1 537
Celkem KN 1995 3628152
Par. DKM 1 774
Par. KMD 1994 3627378
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 83
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 5
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 33
č.p. zem.used 10
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 3
Celkem BUD 201
LV 275
spoluvlastník 437

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.06.2014
S-SK GS 1:2880 1843 19.06.2014 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 27.05.2022 04:14

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.