k.ú.: 790192 - Horní Paseka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 548243 - Horní Paseka NUTS5 CZ0631548243
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61111 - Ledeč nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 505 2847044
zahrada 125 116190
ovoc. sad 6 23341
travní p. 339 1011273
lesní poz les(ne hospodář) 96 546182
lesní poz 416 3596389
vodní pl. nádrž přírodní 1 487
vodní pl. nádrž umělá 4 11681
vodní pl. tok přirozený 1 668529
zast. pl. společný dvůr 2 1097
zast. pl. zbořeniště 5 772
zast. pl. 137 44249
ostat.pl. jiná plocha 29 15817
ostat.pl. manipulační pl. 36 23035
ostat.pl. neplodná půda 197 114700
ostat.pl. ostat.komunikace 172 195199
ostat.pl. pohřeb. 2 4249
ostat.pl. silnice 58 97098
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 6584
Celkem KN 2134 9323916
PK 3 1991
Celkem ZE 3 1991
Par. KMD 2134 9323916
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 40
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 11
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 50
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če zem.stav 4
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 134
LV 320
spoluvlastník 499

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.10.2016
S-SK GS 1:2880 1838 24.10.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 20.05.2022 03:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.