k.ú.: 790265 - Šváby - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 562246 - Zahrádky NUTS5 CZ0511562246
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51011 - Česká Lípa

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 27 792781
zahrada 5 8336
travní p. 84 385304
lesní poz 45 1565979
vodní pl. nádrž umělá 2 9012
vodní pl. tok přirozený 9 12680
vodní pl. zamokřená pl. 1 460
zast. pl. zbořeniště 6 2129
zast. pl. 19 15027
ostat.pl. jiná plocha 8 7669
ostat.pl. manipulační pl. 2 463
ostat.pl. neplodná půda 62 158259
ostat.pl. ostat.komunikace 37 36833
ostat.pl. silnice 8 13765
ostat.pl. zeleň 1 615
Celkem KN 316 3009312
Par. DKM 8 4719
Par. KMD 308 3004593
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 2
č.p. rod.dům 2
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 19
LV 32
spoluvlastník 39

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 25.02.2019 1:1000 01.04.2019 *) Řešeno s KoPÚ Pavlovice u Jestřebí
KMD 1:1000 29.11.2013
S-SK GS 1:2880 1843 29.11.2013 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 20.05.2022 22:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.