k.ú.: 790273 - Zahrádky u České Lípy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 562246 - Zahrádky NUTS5 CZ0511562246
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51011 - Česká Lípa

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 104 3115677
zahrada 247 134187
ovoc. sad 4 35341
travní p. 298 1002908
lesní poz les s budovou 10 465
lesní poz les(ne hospodář) 1 99286
lesní poz 113 1284999
vodní pl. nádrž umělá 2 91
vodní pl. rybník 6 164271
vodní pl. tok přirozený 16 66729
vodní pl. tok umělý 2 557
vodní pl. zamokřená pl. 56 306206
zast. pl. společný dvůr 2 1095
zast. pl. zbořeniště 19 3385
zast. pl. 378 162457
ostat.pl. dráha 3 44776
ostat.pl. jiná plocha 137 48246
ostat.pl. manipulační pl. 49 53582
ostat.pl. neplodná půda 150 123024
ostat.pl. ostat.komunikace 141 153963
ostat.pl. pohřeb. 1 3529
ostat.pl. silnice 10 122833
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 19984
ostat.pl. zeleň 25 110654
Celkem KN 1781 7058245
Par. DKM 1781 7058245
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 97
č.p. byt.dům 8
č.p. doprava 2
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 10
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 66
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 3
č.p. zem.stav 7
č.p. zem.used 4
č.e. garáž 2
č.e. jiná st. 6
č.e. rod.rekr 46
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če garáž 24
bez čp/če jiná st. 44
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 4
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 376
byt.z. byt 59
Celkem JED 59
LV 424
spoluvlastník 568

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.09.2015
THM-G 1:2000 31.12.1967 25.09.2015 Od 1967 dle KP. Fotogramm. S-42, transfrorm. do S-JTSK r. 1975.
S-SK GS 1:2880 1843 31.12.1967 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 16.05.2022 14:40

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.