k.ú.: 790338 - Zachrašťany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 571130 - Zachrašťany NUTS5 CZ0521571130
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5212 - Nový Bydžov
Pověřený obecní úřad 52121 - Nový Bydžov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 450 2775896
zahrada 146 107550
ovoc. sad 2 5190
travní p. plantáž dřevin 1 4516
travní p. 206 435045
lesní poz 28 739584
vodní pl. nádrž umělá 6 2033
vodní pl. tok přirozený 22 20900
vodní pl. tok umělý 50 15030
zast. pl. zbořeniště 4 1548
zast. pl. 170 84525
ostat.pl. dráha 2 29004
ostat.pl. jiná plocha 53 33347
ostat.pl. manipulační pl. 4 21101
ostat.pl. neplodná půda 1 176
ostat.pl. ost.dopravní pl. 15 8113
ostat.pl. ostat.komunikace 70 51725
ostat.pl. silnice 16 53078
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 7433
ostat.pl. zeleň 4 1447
Celkem KN 1253 4397241
Par. DKM 3 6893
Par. KMD 1250 4390348
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 73
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 45
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
Celkem BUD 168
LV 293
spoluvlastník 456

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.12.2014
S-SK GS 1:2880 1841 11.12.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 18.05.2022 22:19

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.