k.ú.: 790451 - Trněný Újezd u Zákolan - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kladno email: kp.kladno@cuzk.cz
Ctiborova 3091, 27201 Kladno telefon: 312610306, 312610307 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 533092 - Zákolany NUTS5 CZ0203533092
Pracoviště 203 - Kladno

Obec s rozšířenou působností 2109 - Kladno
Pověřený obecní úřad 21091 - Kladno

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 173 2061904
zahrada 246 152662
ovoc. sad 8 30890
travní p. 111 183488
lesní poz les(ne hospodář) 1 2456
lesní poz 70 324406
vodní pl. nádrž umělá 3 3325
vodní pl. tok přirozený 36 27982
vodní pl. tok umělý 6 832
zast. pl. společný dvůr 3 719
zast. pl. zbořeniště 9 4997
zast. pl. 258 86267
ostat.pl. dráha 12 49984
ostat.pl. jiná plocha 87 67431
ostat.pl. manipulační pl. 8 26432
ostat.pl. neplodná půda 83 121350
ostat.pl. ostat.komunikace 75 73743
ostat.pl. silnice 17 56652
ostat.pl. skládka 1 140
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 15634
ostat.pl. zeleň 3 4049
Celkem KN 1216 3295343
Par. DKM 229 2205526
Par. KMD 987 1089817
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 136
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 52
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. bydlení 1
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 256
byt.z. byt 20
byt.z. garáž 8
obč.z. byt 10
obč.z. dílna 1
Celkem JED 39
LV 332
spoluvlastník 469

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.06.2016
DKM-KPÚ 1:1000 15.10.2013
S-SK GS 1:2880 1840 28.06.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kladno.

vypočteno: 17.05.2022 15:58

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.