k.ú.: 790583 - Zálesná Zhoř - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 584193 - Zálesná Zhoř NUTS5 CZ0643584193
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6214 - Rosice
Pověřený obecní úřad 62141 - Rosice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 68 940308
zahrada 51 38344
ovoc. sad 1 3196
travní p. 76 109862
lesní poz 24 4018016
vodní pl. rybník 2 19990
vodní pl. tok přirozený 14 7189
zast. pl. společný dvůr 2 195
zast. pl. zbořeniště 1 155
zast. pl. 73 28838
ostat.pl. dálnice 4 8654
ostat.pl. jiná plocha 24 11174
ostat.pl. manipulační pl. 8 15616
ostat.pl. neplodná půda 44 44999
ostat.pl. ostat.komunikace 51 56804
ostat.pl. silnice 3 19452
ostat.pl. zeleň 33 28537
Celkem KN 479 5351329
Par. DKM 251 1189168
Par. KMD 228 4162161
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 35
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 71
obč.z. byt 2
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 3
LV 77
spoluvlastník 105

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 27.04.2018 1:1000 27.04.2018 *)
KMD 1:1000 24.11.2010
S-SK ŠS 1:2880 1825 27.04.2018


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 18.05.2022 09:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.