k.ú.: 790672 - Rtyně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574660 - Zaloňov NUTS5 CZ0523574660
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5206 - Jaroměř
Pověřený obecní úřad 52061 - Jaroměř

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 207 2378290
zahrada 60 41197
ovoc. sad 5 15241
travní p. 28 101488
lesní poz 31 305910
vodní pl. nádrž umělá 1 779
vodní pl. tok přirozený 56 22533
vodní pl. tok umělý 1 958
zast. pl. zbořeniště 5 6145
zast. pl. 64 39654
ostat.pl. jiná plocha 21 14842
ostat.pl. manipulační pl. 14 20250
ostat.pl. neplodná půda 12 6349
ostat.pl. ostat.komunikace 48 41079
ostat.pl. silnice 7 28840
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3782
Celkem KN 561 3027337
Par. KMD 561 3027337
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 32
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 13
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 60
LV 119
spoluvlastník 203

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2015
S-SK GS 1:2880 1840 30.11.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 18.05.2022 03:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.