k.ú.: 790729 - Zálší - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 553361 - Zálší NUTS5 CZ0317553361
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3110 - Soběslav
Pověřený obecní úřad 31102 - Veselí nad Lužnicí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 34 3036192
zahrada 93 47644
travní p. 88 1011275
lesní poz 5 233309
vodní pl. nádrž umělá 5 66691
vodní pl. tok umělý 27 60303
vodní pl. zamokřená pl. 3 3035
zast. pl. 123 66027
ostat.pl. jiná plocha 21 37543
ostat.pl. manipulační pl. 10 27116
ostat.pl. ostat.komunikace 38 120066
ostat.pl. pohřeb. 1 4333
ostat.pl. silnice 4 34934
ostat.pl. zeleň 3 2418
Celkem KN 455 4750886
PK 985 3631254
GP 41 285924
Celkem ZE 1026 3917178
Par. DKM 201 136414
Par. KMD 2 811
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 65
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 18
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 116
LV 180
spoluvlastník 310

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.12.2018
KMD 1:1000 30.11.2015 17.12.2018
S-SK GS 1:2880 1828


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2022.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 17.05.2022 07:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.