k.ú.: 790991 - Zárybničná Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 552046 - Tábor NUTS5 CZ0317552046
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 119 1334471
zahrada 224 130977
travní p. 166 704970
lesní poz 127 1420228
vodní pl. nádrž umělá 5 3143
vodní pl. rybník 2 5795
vodní pl. tok přirozený 8 26612
vodní pl. tok umělý 3 5220
vodní pl. zamokřená pl. 5 8779
zast. pl. společný dvůr 7 1393
zast. pl. 260 59675
ostat.pl. jiná plocha 58 34964
ostat.pl. manipulační pl. 15 9868
ostat.pl. neplodná půda 15 22819
ostat.pl. ostat.komunikace 49 86015
ostat.pl. plantáž dřevin 1 328
ostat.pl. silnice 3 32211
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 1067
ostat.pl. zeleň 6 7377
Celkem KN 1078 3895912
Par. DKM 1078 3895912
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 87
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 40
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 56
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
Celkem BUD 248
LV 258
spoluvlastník 333

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.04.2003
DKM-KPÚ 06.01.2003 1:1000 10.04.2003 *)
ZMVM 1:2000 21.12.1988 10.04.2003
S-SK GS 1:2880 1830 21.12.1988


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 25.05.2022 03:48

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.