k.ú.: 791105 - Zásmuky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kolín email: kp.kolin@cuzk.cz
Rorejcova 8, 28002 Kolín telefon: 321737011 fax:321724088

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3204 - Kolín NUTS4 CZ0204
Obec 533921 - Zásmuky NUTS5 CZ0204533921
Pracoviště 204 - Kolín

Obec s rozšířenou působností 2110 - Kolín
Pověřený obecní úřad 21101 - Kolín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 787 5966379
zahrada 514 303203
ovoc. sad 63 260930
travní p. 42 151006
lesní poz 35 493124
vodní pl. nádrž umělá 7 20189
vodní pl. rybník 8 41264
vodní pl. tok přirozený 55 36624
vodní pl. zamokřená pl. 25 8018
zast. pl. společný dvůr 10 2916
zast. pl. zbořeniště 15 10894
zast. pl. 791 278547
ostat.pl. dráha 12 41010
ostat.pl. jiná plocha 171 131683
ostat.pl. manipulační pl. 68 107453
ostat.pl. neplodná půda 59 63888
ostat.pl. ostat.komunikace 219 173827
ostat.pl. pohřeb. 4 7220
ostat.pl. silnice 18 179653
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 22490
ostat.pl. zeleň 35 221297
Celkem KN 2947 8521615
Par. KMD 2947 8521615
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 410
č.p. byt.dům 11
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 6
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 9
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 143
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 3
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če garáž 49
bez čp/če jiná st. 65
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 38
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 781
byt.z. byt 32
byt.z. garáž 20
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 11
Celkem JED 65
LV 887
spoluvlastník 1299

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.03.2015
S-SK GS 1:2880 1841 31.03.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kolín.

vypočteno: 25.05.2022 02:55

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.