k.ú.: 791211 - Lhota u Dřevčic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 561533 - Dubá NUTS5 CZ0511561533
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51012 - Doksy

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 34 473091
zahrada 64 40912
travní p. 18 102415
lesní poz 81 876089
vodní pl. nádrž umělá 1 925
zast. pl. zbořeniště 2 370
zast. pl. 36 11846
ostat.pl. jiná plocha 19 1373
ostat.pl. manipulační pl. 2 423
ostat.pl. neplodná půda 35 20089
ostat.pl. ostat.komunikace 34 26491
ostat.pl. silnice 3 12765
Celkem KN 329 1566789
Par. KMD 329 1566789
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 19
č.p. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 36
LV 53
spoluvlastník 66

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.12.2011
S-SK GS 1:2880 1843 20.12.2011 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 27.05.2022 06:02

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.