k.ú.: 791407 - Jestřebice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 549266 - Bernartice NUTS5 CZ0314549266
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3107 - Milevsko
Pověřený obecní úřad 31071 - Milevsko

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1152 2973443
zahrada 97 66013
travní p. 402 378002
lesní poz 106 388495
vodní pl. nádrž přírodní 4 2233
vodní pl. rybník 2 2673
vodní pl. tok přirozený 4 1109
vodní pl. tok umělý 17 2269
zast. pl. společný dvůr 5 815
zast. pl. zbořeniště 1 489
zast. pl. 99 64486
ostat.pl. jiná plocha 17 31254
ostat.pl. manipulační pl. 21 23022
ostat.pl. neplodná půda 6 7186
ostat.pl. ostat.komunikace 125 79500
ostat.pl. silnice 2 28240
ostat.pl. zeleň 1 642
Celkem KN 2061 4049871
Par. KMD 2061 4049871
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 45
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 13
č.p. ubyt.zař 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 89
LV 150
spoluvlastník 199

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.10.2012
S-SK GS 1:2880 1828 05.10.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 23.05.2022 16:26

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.