k.ú.: 791679 - Zborovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 589187 - Zborovice NUTS5 CZ0721589187
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72034 - Kroměříž

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda foto. elektrárna 1 16595
orná půda mez, stráň 22 6313
orná půda 1606 6582995
zahrada mez, stráň 2 1425
zahrada 494 412234
ovoc. sad 27 129061
travní p. mez, stráň 18 4510
travní p. 52 41566
lesní poz 78 1647761
vodní pl. rybník 12 37690
vodní pl. tok přirozený 114 57027
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 27
zast. pl. společný dvůr 1 199
zast. pl. 628 205840
ostat.pl. dráha 9 36785
ostat.pl. jiná plocha 134 42781
ostat.pl. manipulační pl. 52 96859
ostat.pl. mez, stráň 63 23886
ostat.pl. neplodná půda 275 144834
ostat.pl. ostat.komunikace 674 207846
ostat.pl. pohřeb. 1 3384
ostat.pl. silnice 59 29762
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 26295
ostat.pl. zeleň 36 54787
Celkem KN 4361 9810462
Par. DKM 4361 9810462
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 308
č.p. byt.dům 13
č.p. jiná st. 3
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 13
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 80
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 32
bez čp/če jiná st. 63
bez čp/če obč.vyb 13
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 9
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 9
bez čp/če zem.stav 23
bez čp/če zem.used 4
Celkem BUD 598
byt.z. byt 27
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 20
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 50
LV 882
spoluvlastník 1760

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.06.2006
FÚO 1:2000 31.12.1972 30.06.2006
S-SK ŠS 1:2880 1827 31.12.1972


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 18.05.2022 08:02

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.