k.ú.: 791717 - Zbožnov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572241 - Skuteč NUTS5 CZ0531572241
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53045 - Skuteč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 172 1206786
zahrada 78 65381
ovoc. sad 3 21524
travní p. mez, stráň 3 603
travní p. 35 160075
lesní poz 54 273714
vodní pl. nádrž umělá 1 2379
zast. pl. 71 32029
ostat.pl. jiná plocha 14 2587
ostat.pl. manipulační pl. 4 8422
ostat.pl. neplodná půda 6 4980
ostat.pl. ostat.komunikace 35 16640
ostat.pl. silnice 4 40697
Celkem KN 480 1835817
Par. KMD 480 1835817
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 21
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 29
č.p. ubyt.zař 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 68
LV 111
spoluvlastník 176

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.06.2011
S-SK GS 1:2880 1839 06.06.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 22.05.2022 18:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.