k.ú.: 791776 - Domašín u Zbraslavi - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555622 - Štědrá NUTS5 CZ0412555622
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41034 - Žlutice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 80 1916475
zahrada 13 11556
ovoc. sad 2 19206
travní p. 47 333138
lesní poz les(ne hospodář) 4 7007
lesní poz 77 2132798
vodní pl. nádrž umělá 3 2061
vodní pl. tok umělý 6 12673
zast. pl. zbořeniště 3 2404
zast. pl. 17 9338
ostat.pl. jiná plocha 16 12570
ostat.pl. manipulační pl. 1 2068
ostat.pl. neplodná půda 43 44514
ostat.pl. ostat.komunikace 42 69357
ostat.pl. silnice 3 41479
ostat.pl. zeleň 1 27
Celkem KN 358 4616671
Par. KMD 358 4616671
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 6
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 17
LV 29
spoluvlastník 37

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.10.2016
S-SK GS 1:2880 1841 21.10.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 22.05.2022 06:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.