k.ú.: 791920 - Zbrašín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Louny email: kp.louny@cuzk.cz
Pod Nemocnicí 2504, 44017 Louny telefon: 415627621 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566977 - Zbrašín NUTS5 CZ0424566977
Pracoviště 507 - Louny

Obec s rozšířenou působností 4207 - Louny
Pověřený obecní úřad 42071 - Louny

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 508 3094794
chmelnice 52 269927
zahrada 121 82545
ovoc. sad 6 26661
travní p. 87 88550
lesní poz les(ne hospodář) 2 717
lesní poz 35 2209776
vodní pl. nádrž umělá 9 22686
vodní pl. tok přirozený 66 27285
vodní pl. zamokřená pl. 9 2363
zast. pl. společný dvůr 14 1633
zast. pl. 189 82397
ostat.pl. jiná plocha 30 18284
ostat.pl. manipulační pl. 19 35012
ostat.pl. neplodná půda 152 173849
ostat.pl. ostat.komunikace 162 96004
ostat.pl. silnice 11 61706
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3820
ostat.pl. zeleň 3 333
Celkem KN 1477 6298342
Par. DKM 1477 6298342
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. rod.dům 97
č.e. rod.rekr 50
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 18
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 188
LV 304
spoluvlastník 518

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.12.1997 celé k.ú.
S-SK GS 1:2880 1841 30.12.1997


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Louny.

vypočteno: 16.05.2022 16:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.