k.ú.: 791938 - Červený Újezd u Zbůchu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-sever email: kp.psever@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559661 - Zbůch NUTS5 CZ0325559661
Pracoviště 407 - Plzeň-sever

Obec s rozšířenou působností 3208 - Nýřany
Pověřený obecní úřad 32082 - Nýřany

Statistické údaje (stav ke dni: 29.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 54 1097104
zahrada 47 23448
travní p. 34 180526
lesní poz 30 1259077
vodní pl. nádrž umělá 4 11375
vodní pl. tok přirozený 8 15158
vodní pl. tok umělý 3 3647
zast. pl. společný dvůr 1 142
zast. pl. 148 73637
ostat.pl. dráha 2 10226
ostat.pl. jiná plocha 72 621625
ostat.pl. manipulační pl. 33 63713
ostat.pl. neplodná půda 19 11823
ostat.pl. ost.dopravní pl. 7 87294
ostat.pl. ostat.komunikace 65 107174
ostat.pl. silnice 8 41930
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 14923
ostat.pl. zeleň 17 83705
Celkem KN 554 3706527
Par. DKM 554 3706527
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 43
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 80
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 137
byt.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 89
spoluvlastník 118

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 05.04.2013
DKM 1:1000 17.09.2012
THM-V 1:2000 01.01.1969 05.04.2013
S-SK GS 1838 31.12.1968 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-sever.

vypočteno: 29.05.2022 05:23

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.