k.ú.: 791997 - Zbyslav u Klatov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556955 - Plánice NUTS5 CZ0322556955
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32053 - Plánice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 13 84898
zahrada 71 48307
ovoc. sad 3 9399
travní p. mez, stráň 6 8815
travní p. 148 1087539
lesní poz 107 363334
vodní pl. nádrž umělá 7 11538
vodní pl. rybník 1 1603
vodní pl. tok přirozený 5 5916
vodní pl. tok umělý 7 4367
vodní pl. zamokřená pl. 4 14590
zast. pl. společný dvůr 1 15
zast. pl. 84 30948
ostat.pl. jiná plocha 63 86729
ostat.pl. manipulační pl. 7 3405
ostat.pl. neplodná půda 34 32674
ostat.pl. ostat.komunikace 70 98719
ostat.pl. silnice 15 26139
ostat.pl. zeleň 1 346
Celkem KN 647 1919281
Par. DKM 382 1746721
Par. KMD 265 172560
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 36
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 3
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 78
LV 100
spoluvlastník 128

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 22.01.2010 1:1000 22.01.2010 *)
KMD 1:1000 13.11.2009 intravilán
KM-D 1:2000 11.10.2000 22.01.2010
S-SK GS 1:2880 1837 11.10.2000


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 24.05.2022 13:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.