k.ú.: 792187 - Zdebuzeves - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Benešov email: kp.benesov@cuzk.cz
Tyršova 1902, 25616 Benešov telefon: 317716450 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3201 - Benešov NUTS4 CZ0201
Obec 529621 - Divišov NUTS5 CZ0201529621
Pracoviště 201 - Benešov

Obec s rozšířenou působností 2101 - Benešov
Pověřený obecní úřad 21011 - Benešov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 254 2096977
zahrada 89 86061
ovoc. sad 1 12048
travní p. 268 981022
lesní poz les s budovou 1 16
lesní poz 231 3413752
vodní pl. nádrž přírodní 3 656
vodní pl. nádrž umělá 1 10447
vodní pl. tok přirozený 10 131924
zast. pl. společný dvůr 2 1471
zast. pl. zbořeniště 5 1308
zast. pl. 180 54607
ostat.pl. dálnice 6 72
ostat.pl. jiná plocha 60 55338
ostat.pl. manipulační pl. 40 29686
ostat.pl. neplodná půda 233 178988
ostat.pl. ostat.komunikace 102 96197
ostat.pl. pohřeb. 2 2841
ostat.pl. silnice 13 131748
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 16362
ostat.pl. zeleň 1 70
Celkem KN 1509 7301591
Par. KMD 1509 7301591
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 60
č.p. zem.used 6
č.e. rod.rekr 61
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 16
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 176
LV 217
spoluvlastník 317

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.06.2016
S-SK GS 1:2880 1841 01.06.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Benešov.

vypočteno: 24.05.2022 07:37

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.