k.ú.: 792454 - Masákova Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 550728 - Zdíkov NUTS5 CZ0315550728
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3116 - Vimperk
Pověřený obecní úřad 31161 - Vimperk

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 155 717753
zahrada 177 137921
ovoc. sad 3 17528
travní p. mez, stráň 46 49010
travní p. 623 2405043
lesní poz 192 2515443
vodní pl. nádrž umělá 7 2042
vodní pl. rybník 1 1491
vodní pl. tok přirozený 85 7775
vodní pl. tok umělý 15 1817
zast. pl. zbořeniště 1 203
zast. pl. 230 54958
ostat.pl. jiná plocha 100 91792
ostat.pl. manipulační pl. 13 17753
ostat.pl. neplodná půda 207 101784
ostat.pl. ostat.komunikace 191 87689
ostat.pl. silnice 73 65040
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1878
ostat.pl. zamokřená pl. 3 8934
Celkem KN 2124 6285854
Par. DKM 2124 6285854
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 108
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 46
č.p. rod.rekr 4
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 224
byt.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 345
spoluvlastník 463

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.12.2009
ZMVM 1:2000 16.03.1990 15.12.2009
S-SK GS 1:2880 1837 16.03.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 23.05.2022 16:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.