k.ú.: 792667 - Zdoňov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574538 - Teplice nad Metují NUTS5 CZ0523574538
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5201 - Broumov
Pověřený obecní úřad 52012 - Teplice nad Metují

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 345 6253962
zahrada 23 13302
travní p. 629 3476821
lesní poz 277 3204400
vodní pl. nádrž umělá 3 53741
vodní pl. tok přirozený 29 31672
vodní pl. tok umělý 6 1529
vodní pl. zamokřená pl. 7 40793
zast. pl. zbořeniště 32 12244
zast. pl. 200 69564
ostat.pl. jiná plocha 58 108475
ostat.pl. manipulační pl. 8 7909
ostat.pl. neplodná půda 39 38327
ostat.pl. ostat.komunikace 186 267432
ostat.pl. pohřeb. 1 2568
ostat.pl. silnice 4 43670
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 7919
Celkem KN 1848 13634328
GP 52 439185
Celkem ZE 52 439185
Par. KMD 1848 13634328
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 77
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 22
č.p. rod.rekr 5
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če bydlení 33
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 28
rozestav. 6
Celkem BUD 193
LV 181
spoluvlastník 238

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.03.2015
S-SK GS 1:2880 1840 31.03.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 19.05.2022 14:31

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.