k.ú.: 792829 - Zemětice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 558591 - Zemětice NUTS5 CZ0324558591
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3212 - Stod
Pověřený obecní úřad 32123 - Stod

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 742 2337288
zahrada 120 78979
travní p. 594 752570
lesní poz les s budovou 1 16
lesní poz 60 159893
vodní pl. rybník 14 46738
vodní pl. tok přirozený 267 36775
vodní pl. zamokřená pl. 2 668
zast. pl. zbořeniště 2 498
zast. pl. 185 88161
ostat.pl. jiná plocha 209 114060
ostat.pl. manipulační pl. 62 56306
ostat.pl. neplodná půda 94 33992
ostat.pl. ostat.komunikace 253 67285
ostat.pl. silnice 83 33232
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 1804
ostat.pl. zeleň 7 655
Celkem KN 2700 3808920
Par. DKM 2700 3808920
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 116
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 21
rozestav. 2
Celkem BUD 179
LV 225
spoluvlastník 311

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.02.2014
ZMVM 1:2000 29.12.1989 04.02.2014
S-SK GS 1:2880 1837 29.12.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 29.05.2022 03:25

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.