k.ú.: 792942 - Velká Rovná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 548511 - Pacov NUTS5 CZ0633548511
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6109 - Pacov
Pověřený obecní úřad 61091 - Pacov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 347 2156085
zahrada 56 41540
travní p. 229 549718
lesní poz 82 484546
vodní pl. rybník 7 14416
vodní pl. tok přirozený 6 3046
vodní pl. tok umělý 28 4137
vodní pl. zamokřená pl. 2 2639
zast. pl. společný dvůr 7 2880
zast. pl. zbořeniště 1 68
zast. pl. 66 28448
ostat.pl. jiná plocha 36 28136
ostat.pl. manipulační pl. 31 31175
ostat.pl. neplodná půda 7 3341
ostat.pl. ostat.komunikace 198 87190
ostat.pl. silnice 25 30685
Celkem KN 1128 3468050
Par. KMD 1128 3468050
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 29
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 11
č.p. rod.rekr 3
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 66
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 108
spoluvlastník 160

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.02.2012
S-SK GS 1:2880 1829 14.02.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 27.05.2022 14:55

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.