k.ú.: 793191 - Zlaté Hory v Jeseníkách - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 597996 - Zlaté Hory NUTS5 CZ0711597996
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71023 - Zlaté Hory

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 3 1307
orná půda 282 4121835
zahrada skleník-pařeniš. 2 387
zahrada 1070 665544
ovoc. sad 1 11029
travní p. 323 4682793
lesní poz ostat.komunikace 17 43998
lesní poz 228 18884955
vodní pl. nádrž přírodní 2 12759
vodní pl. nádrž umělá 17 224296
vodní pl. tok přirozený 66 226113
vodní pl. tok umělý 18 30276
vodní pl. zamokřená pl. 2 1057
zast. pl. společný dvůr 77 32295
zast. pl. zbořeniště 50 27162
zast. pl. 1297 407042
ostat.pl. dráha 4 49758
ostat.pl. jiná plocha 518 792321
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 1673
ostat.pl. manipulační pl. 82 753968
ostat.pl. neplodná půda 161 413251
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 802
ostat.pl. ostat.komunikace 270 519748
ostat.pl. pohřeb. 2 21237
ostat.pl. silnice 10 250577
ostat.pl. skládka 2 53518
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 59 133451
ostat.pl. zeleň 88 135054
Celkem KN 4653 32498206
Par. DKM 4653 32498206
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 5
č.p. byt.dům 132
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 40
č.p. obchod 5
č.p. obč.vyb. 10
č.p. rod.dům 508
č.p. rod.rekr 2
č.p. shromaž. 3
č.p. tech.vyb 5
č.p. ubyt.zař 13
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 4
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 6
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 239
bez čp/če jiná st. 196
bez čp/če obchod 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 19
bez čp/če ubyt.zař 15
bez čp/če výroba 18
bez čp/če zem.stav 33
rozestav. 3
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 1283
byt.z. byt 454
byt.z. dílna 8
byt.z. garáž 4
byt.z. j.nebyt 52
obč.z. byt 60
obč.z. dílna 2
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 581
LV 1540
spoluvlastník 2431

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 29.12.2000 extravilán
DKM 1:1000 25.09.1995 obnova novým mapováním
ZMVM 1:1000 01.11.1981 25.09.1995
S-SK ŠS 1:2880 1836 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 24.05.2022 00:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.